český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Direkte erstatningsprodukt til acetone NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries

DIREKTE ERSTATNINGSPRODUKT TIL ACETONE

                  
 

Acetone er ekstremt brandfarligt. Med et flammepunkt på -18 °C er det et særligt farligt opløsningsmiddel at bruge. Desuden danner dampene eksplosive blandinger i luften.

 

Med et damptryk på 27,4 kPa er acetone meget flygtigt, sammenlignet med æter, og skal derfor påføres flere gange for at give et godt rengøringsresultat. Selvom prisen måske virker interessant, så er der behov for store mængder produkt, når man trækker de unødvendige tab gennem fordampning fra.

 

Jo højere et opløsningsmiddels damptryk er, jo mere udsatte er operatørerne for dampe fra dette opløsningsmiddel.

 

Acetone er ikke risikofrit set ud fra et helbredsmæssigt synspunkt:

- Irritation af hud og slimhinder,

- Alvorlige øjenskader, kategori 2,

- Svækkelse af centralnervesystemet ved høj eksponering,

- Hovedpine, svimmelhed, beruselse, koma, i visse tilfælde kramper,

- Kvalme, opkast, blodigt opkast, metabolisk acidose,

- Narkotiske virkninger, kategori 3,

- Specifik toksicitet for målorganerne,

- Bindende eksponeringsværdi 500 ppm, artikel 4412-149 i arbejdsloven.

 

Husk, at al opbevaring eller brug af en ekstremt brandfarlig væske skal anmeldes til forsikringsselskabet.
Alle bestemmelser, der gælder for brug af acetone, kan læses på www.substitutionacetone.com.

 

kilder

inrs.fr FT 3 acetone

vulgaris-medical.com Toksicitet for acetone

csst.qc.ca Acetone

 

Det er forbudt at markedsføre acetone i flere lande. Acetone anvendes til at rense kokain. Når det katalyseres med saltsyre, er det let at fremstille, blot med TATP, et kraftfuldt sprængstof, der anvendes til terrorangreb.

 

NEUTRALENE® RG 30 har de samme opløselighedsparametre som acetone og kan derfor erstatte dette farlige opløsningsmiddel i alle dets anvendelser.

Rengøring og fjernelse af lim, lak, klæbemiddel, kontaktlim, maling, puds, harpiks, vegetabilsk harpiks, saft, voks, vegetabilsk voks, farvestof, fedtstof, olie, gummi, tyggegummi.

 

NEUTRALENE® RG 30 opløser øjeblikkeligt:

- Polyesterharpiks

- Epoxyharpiks

- Gelcoat inklusive hybrider

- Kompositmaterialer, alle organiske materialer

 

NEUTRALENE® RG 30 er også en enestående erstatning for aromatiske blandinger (Toluen-Xylen)/ketoner (MIBK – MEK), som anvendes til rengøring af opløsningsbaseret maling, uden at have de toksikologiske ulemper.

 

 

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr
Rengøring af påføringsværktøjer, værktøjer til fjernelse af bobler, gennem stratificering ved påføring gennem kontakt

Rengøring af påføringsværktøjer gennem påsprøjtning af gelcoats, polyester, epoxy eller hybrider

 

 

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr
Rengøring af udstyr med Blow'In-blæsning til polyester/fiberpåsprøjtning Rengøring af udstyr til fjernelse af
maling eller afglatningsharpiks til industrigulve
Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr
Rengøring af udstyr til fjernelse af teknisk maling,
såsom vejmaling

Opløsning og fjernelse af alle opløsningsbaserede malinger på sprayudstyr. Gennem neddypning eller cirkulering

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

 

 

 

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

Opløsning og fjernelse af alle opløsningsbaserede lakker og trykfarver, UV eller EB,
herunder i blækholdere

Optimering af overfladeforberedelse før limning eller sammenføjning. Affedtning, fjernelse af partikler men også fjernelse af absorberende lag og iltlag

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE