český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Bezpośredni zamiennik acetonu NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries

BEZPOŚREDNI ZAMIENNIK ACETONU

 

 

 

Aceton posiada właściwości skrajnie łatwopalne. Z uwagi na temperaturę zapłonu od -18°C stosowanie tego rozpuszczalnika jest wyjątkowo niebezpieczne. Z drugiej strony, opary tworzą mieszaninę łatwopalną w powietrzu.

 

Przy ciśnieniu pary wynoszącym 27,4 kPa, aceton, podobnie jak eter, staje się bardzo lotny i wymaga on wielokrotnego użycia w celu uzyskania prawidłowego efektu czyszczenia. Jego cena wydaje się atrakcyjna ze względów ekonomicznych. Nie licząc strat powstałych w wyniku parowania, należy się liczyć z koniecznością zastosowania dużych ilości acetonu.

 

Im wyższe ciśnienie pary rozpuszczalnika, tym bardziej narażone są osoby na działanie oparów tego rozpuszczalnika.

 

Aceton stanowi również zagrożenie dla zdrowia:

- powoduje podrażnienia skóry i błony śluzowej,

- powoduje uszkodzenia oczu kat. 2

- prowadzi do depresji układu nerwowego w przypadku nadmiernego kontaktu,

- powoduje bóle głowy, zawroty głowy, nietrzeźwość, śpiączkę w niektórych napadach padaczki,

- powoduje nudności, wymioty, krwawe wymioty, kwasicę metaboliczną,

- ma działanie narkotyczne kat. 3,

- jest toksyczny dla niektórych narządów docelowych,

- Dopuszczalna wartość narażenia 500 ppm Art. 4412-149 kodeksu pracy.

 

Dla przypomnienia, jakiekolwiek przechowywanie, stosowanie lub użytkowanie płynów skrajnie łatwopalnych powinno być objęte ubezpieczeniem.
Wszelkie obowiązuje przepisy w zakresie stosowania acetonu dostępne są na stronie internetowej www.substitutionacetone.com.

 

źródła

inrs.fr FT 3 acétone

vulgaris-medical.com Właściwości toksyczne acetonu

csst.qc.ca Aceton

 

W wielu krajach sprzedaż acetonu jest zabroniona. Aceton wykorzystywany jest do oczyszczania kokainy. Po zmieszaniu z kwasem chlorowodorowym istnieje możliwość łatwego wytworzenia nadtlenku acetonu, stanowiącego skrajnie niebezpieczny materiał wybuchowy wykorzystywany w zamachach terrorystycznych.

 

NEUTRALENE RG 30 ma identyczne parametry rozpuszczalności co aceton, może więc zastąpić niebezpieczne rozpuszczalniki we wszystkich ich zastosowaniach.

Czyszczenie i usuwanie klejów, lakierów, taśm klejących, klejów kontaktowych, farb, powłok, żywic, soków i żywic roślinnych, wosków, wosków roślinnych, barwników, smarów, olejów, kauczuku, gumy do żucia.

 

NEUTRALENE RG 30 rozpuszcza bezpośrednio:

- Żywice poliestrowe

- Żywice epoksydowe

- Powłoki żelkotowe, w tym hybrydowe

- Kompozyty, wszystkie matryce organiczne

 

NEUTRALENE RG 30 sanowi również doskonały zamiennik mieszanin zapachowych (Toluenu-Ksylenu)/ketonów (MIBK – MEK) wykorzystywanych do czyszczenia farb na bazie rozpuszczalników, bez zagrożeń toksykologicznych.

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr
Czyszczenie narzędzi do nakładania, usuwania pęcherzyków powietrza, laminowania ręcznego

Czyszczenie urządzeń do nakładania natryskowego

żelkotów, poliestrów, żywic epoksydowych lub hybryd

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr
Czyszczenie urządzeń do wdmuchiwania wewnątrzszczelinowego Blow'In przy nakładaniu poliestru/włókien Czyszczenie urządzeń do nakładania
farb lub żywic do wyrównywania powierzchni posadzek przemysłowych
NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr
Czyszczenie urządzeń do nakładania farb technicznych,
na przykład farb drogowych

Rozpuszczanie i usuwanie wszelkich farb na bazie rozpuszczalników

z urządzeń do rozpylania. Zanurzeniowo i cyrkulacyjnie

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

 

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

Rozpuszczanie i czyszczenie wszelkich lakierów i farb na bazie rozpuszczalników, UV lub EB, w tym w kałamarzach

Optymalizacja przygotowania powierzchni przed klejeniem lub fugowaniem. Odtłuszczanie, usuwanie pyłów oraz usuwanie

warstw absorbowanych i powłok utlenionych

 

 

 

 

 Pobierz nasz katalog produktów - edycja wrzesień 2018 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru.  Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE