český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Bezpośredni zamiennik acetonu NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/03/20 09:59

BEZPOŚREDNI ZAMIENNIK ACETONU

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

Czyszczenie rolek, wałków malarskich oraz narzędzi służących do stosowania żywic poliestrowych i epoksydowych.

NEUTRALENE RG 30 posiada zoptymalizowaną szybkość parowania umożliwiającą realizację skutecznych działań nawet w przypadku żywic o wysokiej reaktywności, zawierających krótkotrwały żel TECAM, w przeciągu kilku minut.

 

ŻYWICE POLIESTROWE

Homopolimery hydrokwasów alifatycznych PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Kopoliestry alifatyczne PEA PBS

Kopoliestry półaromatyczne FBT PTT PEN

Homopoliestry i kopoliestry aromatyczne Poliakrylany

Winyloestry hybrydowe poliestrowo-epoksydowe

 

Żywice epoksydowe

Epichlorohydryna ECH

Bisfenol A BPA

Glikol hydrokwasów alifatycznych

Nowolaki fenolowe

Krezole O

Hydantoiny (glikole uretanowe)

Bromowane, akrylowane

 

UTWARDZACZE EPOKSYDOWE

Poliizocyjaniany DDM  MDA

Aminy alifatyczne

Bezwodnik octowy

TGIC (izocyjanian trójglicerydów)

 

NEUTRALENE RG 30 jest doskonałym rozcieńczalnikiem, środkiem do czyszczenia i płukania narzędzi, w tym do rozprowadzania farb na bazie rozpuszczalników.

 • Sykatywy naturalne
 • Celulozowe
 • Gumowe
 • Winylowe
 • Akrylowe
 • Poliestrowe
 • Fenolowe (rezole)
 • Aminoplasty
 • Karbaminiany etylu
 • Epoksydowe 2 K (2 składnikowe)
 • Poliuretanowe 2 K (2 składnikowe)

W zakresie toksykologicznym stosowany jest jako skuteczny zamiennik

dla mieszanin na bazie Ksylenu i Toluenu / MEK – MIBK

 

Stosowany wyłącznie w przypadku farb na bazie rozpuszczalników; nie należy używać z farbami wodnymi (Hydro). Nie stosować jako rozcieńczalnik (powodujący lepkość) w systemach epoksydowych i poliuretanowych.

 

ASPEKTY EKONOMICZNE

Zmniejszenie zużycia
NEUTRALÈNE® RG 30 ma prężność pary 1,2 kPa w temperaturze 20°C.
Aceton ma prężność pary 24,7 kPa w temperaturze 20°C, ponad 20 razy większą od prężności pary NEUTRALÈNE RG 30. Na tej podstawie można łatwo wywnioskować, że zużycie rozpuszczalnika jest dużo mniejsze o około 5 razy i dzięki temu uniknąć niepotrzebnych strat w wyniku odparowania. Wiadomo, że aceton często wymaga kilku kolejnych aplikacji ze względu na jego niemal natychmiastowe odparowywanie.

 

Nadający się do recyklingu i ponownego użytku

NEUTRALENE® RG 30 jest azeotropem, jego punkt destylacji wynosi 125°C.
Jest łatwy do odzyskania, destylacji i ponownego użycia bez utraty swoich właściwości fizykochemicznych.
Punkt destylacji może być obniżony o około 30% w przypadku zastosowania destylatora próżniowego. Destylacja jest wtedy całkowita i niezwykle szybka, w temperaturze 90°C.

 

Do czyszczenia narzędzi metodą zanurzeniową na zakończenie produkcji lub do czyszczenia urządzeń do produkcji żywicy, zbiorników, zaworów, pomp itp.

 

                         Pobierz arkusz techniczny

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wygląd

  Badanie wzrokowe

Przezroczysty

-

Kolor

  Badanie wzrokowe

Bezbarwny

-

Zapach

  Zapachowy

Charakterystyczny

-

Gęstość w temperaturze 25°C

  PN-EN ISO 12185

889

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

1,3970

-

Temperatura zamarzania

  ISO 3016

-50

°C

Temperatura Wrzenia - Destylacji

ISO 3405

119-126

°C

Ciśnienie pary w temperaturze 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Rozpuszczalność w wodzie

  -

0,01

%

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C

  PN-EN 3104

0,86

mm²/s

Liczba kwasowa

  PN-EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

  PN-EN 14111

0

gI2/100g

Zawartość wody

  PN-EN ISO 6296

<0,1

%

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

0

%

CECHY WYDAJNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wskaźnik KB

  ASTM D 1133

>150

-

Szybkość parowania

  -

4,30

minuty

Napięcie powierzchniowe w temperaturze 20°C

  ISO 6295

27,5

Dynów/cm

Korozja miedzi 100h w temperaturze 40°C

  ISO 2160

1a

Ocena

WŁAŚCIWOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (w próżni)

PN-EN 22719

30

°C

Temperatura samozapłonu

  ASTM E 659

>230

°C

Dolna granica wybuchowości

  PN-EN 1839

1,2

% (gęstości)

Górna granica wybuchowości

  PN-EN 1839

13,7

% (gęstości)

WŁAŚCIWOŚCI TOKSYKOLOGICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących, korodujących

  Rozporządzenie CLP

0

%

Zawartość metanolu cząstkowego pochodząca z procesu transestryfikacji

  GC-MS

0

%

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zagrożenie wody

WGK Niemcy

1

Bez zagrożenie wody

klasa

Biodegradowalność pierwotna CEC 21 dni w temperaturze 2525°C

L 33 T82

>70

%

Łatwa biodegradowalność OECD 301 A w okresie 28 dni

Zanikanie DOM

ISO 7827

>70

%

Łatwa i ostateczna biodegradowalność OECD 301 D w okresie 28 dni

Zmodyfikowane MITI

72

 

 

Środki ostrożności: Produkt klasyfikowany jako łatwopalny, temperatura zapłonu poniżej 63°C. Produkt nie zawiera surowców klasyfikowanych, CMR, toksycznych, szkodliwych, drażniących lub uczulających. Zapoznać się z kartą charakterystyki. Przeczytać uważnie etykietę na opakowaniu. W przypadku podziału na mniejsze części, umieścić je w nowych opakowaniach. Używać w postaci czystej, nie mieszać z wodą.

NEUTRALENE® RG 30 jest silnym rozpuszczalnikiem do żywic; przy przygotowywaniu powierzchni na tworzywach sztucznych lub elastomerach należy wcześniej przeprowadzić próbę.

 

PREZENTACJAS

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

Beczka o pojemności 200 L

 

Butelka o pojemności  20 L

Butelka o pojemności 5 L

 

 

 

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE