český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
Bezpośredni zamiennik acetonu NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2020/12/17 09:35

BEZPOŚREDNI ZAMIENNIK ACETONU

NEUTRALENE RG 30
               

Temperatura zapłonu 30°C w próżni

Szybkość parowania 4’30 w temperaturze 20°C
5 krotne zmniejszenie zużycia

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

Czyszczenie rolek, wałków malarskich oraz narzędzi służących do stosowania żywic poliestrowych i epoksydowych.

NEUTRALENE RG 30 posiada zoptymalizowaną szybkość parowania umożliwiającą realizację skutecznych działań nawet w przypadku żywic o wysokiej reaktywności, zawierających krótkotrwały żel TECAM, w przeciągu kilku minut.

 

ŻYWICE POLIESTROWE

Homopolimery hydrokwasów alifatycznych PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Kopoliestry alifatyczne PEA PBS

Kopoliestry półaromatyczne FBT PTT PEN

Homopoliestry i kopoliestry aromatyczne Poliakrylany

Winyloestry hybrydowe poliestrowo-epoksydowe

 

Żywice epoksydowe

Epichlorohydryna ECH

Bisfenol A BPA

Glikol hydrokwasów alifatycznych

Nowolaki fenolowe

Krezole O

Hydantoiny (glikole uretanowe)

Bromowane, akrylowane

 

UTWARDZACZE EPOKSYDOWE

Poliizocyjaniany DDM  MDA

Aminy alifatyczne

Bezwodnik octowy

TGIC (izocyjanian trójglicerydów)

 

NEUTRALENE RG 30 jest doskonałym rozcieńczalnikiem, środkiem do czyszczenia i płukania narzędzi, w tym do rozprowadzania farb na bazie rozpuszczalników.

 • Sykatywy naturalne
 • Celulozowe
 • Gumowe
 • Winylowe
 • Akrylowe
 • Poliestrowe
 • Fenolowe (rezole)
 • Aminoplasty
 • Karbaminiany etylu
 • Epoksydowe 2 K (2 składnikowe)
 • Poliuretanowe 2 K (2 składnikowe)

W zakresie toksykologicznym stosowany jest jako skuteczny zamiennik

dla mieszanin na bazie Ksylenu i Toluenu / MEK – MIBK

 

Stosowany wyłącznie w przypadku farb na bazie rozpuszczalników; nie należy używać z farbami wodnymi (Hydro). Nie stosować jako rozcieńczalnik (powodujący lepkość) w systemach epoksydowych i poliuretanowych.

 

NEUTRALENE RG 30 jest środkiem azeotropowym, a jego temperatura destylacji wynosi 125°C.
Jest łatwo odnawialny, ulega destylacji i może być ponownie wykorzystywany bez jakiejkolwiek utraty właściwości fizykochemicznych.
Temperatura destylacji może być zmniejszona o około 30% w przypadku zastosowania destylatora próżniowego. W takim przypadku destylacja przebiega w sposób całkowity i jest wyjątkowo szybka w temperaturze 90°C.

 

W celu zaoferowania drugiej ergonomicznej opcji na stanowisku pracy, NEUTRALENE RG 30 dostępny jest w wersji o delikatnym zapachu pod oznaczeniem NEUTRALENE RG 30 P.
Ich właściwości fizykochemiczne są takie same.

 

Stosuje się go do czyszczenia poprzez zanurzanie narzędzi w końcowym etapie produkcyjnym lub do czyszczenia materiałów do produkcji żywic, zbiorników, zaworów, pomp... NEUTRALENE RG 30 dostępny jest pod oznaczeniem NEUTRALENE RG 70. Temperatura zapłonu 77°C, szybkość parowania 22 minuty, ciśnienie pary w temperaturze 20*C 0,05 kPa.

 

                         Pobierz arkusz techniczny

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

RG 70

JEDNOSTKI

Wygląd

  Badanie wzrokowe

Przezroczysty

 Płynny

-

Kolor

  Badanie wzrokowe

Bezbarwny

Bezbarwny 

-

Zapach

  Zapachowy

Charakterystyczny

Bardzo delikatny 

-

Gęstość w temperaturze 25°C

  PN-EN ISO 12185

889

1035 

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

1,3970

 1,4245

-

Temperatura zamarzania

  ISO 3016

-50

 -40

°C

Temperatura Wrzenia - Destylacji

ISO 3405

119-126

170-240 

°C

Ciśnienie pary w temperaturze 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

0,05 

kPa

Rozpuszczalność w wodzie

  -

0,01

100 

%

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C

  PN-EN 3104

0,86

 2,20

mm²/s

Liczba kwasowa

  PN-EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

  PN-EN 14111

0

gI2/100g

Zawartość wody

  PN-EN ISO 6296

<0,1

<0,01 

%

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

0

 0

%

CECHY WYDAJNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

RG 70

JEDNOSTKI

Wskaźnik KB

  ASTM D 1133

>150

 >200

-

Szybkość parowania

  -

4,30

 22

minuty

Napięcie powierzchniowe w temperaturze 20°C

  ISO 6295

27,5

 34

Dynów/cm

Korozja miedzi 100h w temperaturze 40°C

  ISO 2160

1a

 1a

Ocena

WŁAŚCIWOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

RG 70

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (w próżni)

PN-EN 22719

30

 77

°C

Temperatura samozapłonu

  ASTM E 659

>230

 >300

°C

Dolna granica wybuchowości

  PN-EN 1839

1,2

1,2 

% (gęstości)

Górna granica wybuchowości

  PN-EN 1839

13,7

32,6 

% (gęstości)

WŁAŚCIWOŚCI TOKSYKOLOGICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

RG 70

JEDNOSTKI

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących, korodujących

  Rozporządzenie CLP

0

0

%

Zawartość metanolu cząstkowego pochodząca z procesu transestryfikacji

  GC-MS

0

 0

%

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

RG 70

JEDNOSTKI

Zagrożenie wody

WGK Niemcy

1

Bez zagrożenie wody

 1

klasa

Biodegradowalność pierwotna CEC 21 dni w temperaturze 2525°C

L 33 T82

>70

>70 

%

Łatwa biodegradowalność OECD 301 A w okresie 28 dni

Zanikanie DOM

ISO 7827

>70

>70 

%

Łatwa i ostateczna biodegradowalność OECD 301 D w okresie 28 dni

Zmodyfikowane MITI

72

74 

 

 

PREZENTACJAS

 

Butelka o pojemności  5 L

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr 

Butelka o pojemności  20 L

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

Beczka o pojemności

200 L

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Ekonomiczny rozpuszczalnik zastępujący aceton. Szybko rozpuszcza poliestry, żywice epoksydowe oraz powłoki żelkotowe. Oczyszcza narzędzia wykorzystywane w procesie stratyfikacji i powlekania. Zastępuje aceton, środek wysoce łatwopalny, drażniący, powodujący depresję układu nerwowego, stany narkotyczne i posiadający działanie neurologiczne i trawienne. Zamiennik acetonu. Czym zastąpić aceton, Produkt zastępujący aceton. Rozpuszczalnik acetonowy. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do czyszczenia produktów poliestrowych. Dostawcy zamienników acetonowych. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik acetonowy. Zamiana acetonu. Zamiennik acetonu. Alternatywny rozpuszczalnik do poliestru. Rozcieńczalnik do poliestru. Zamiennik substancji cmr. Zamiana cmr

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE