český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Direkt ersättningsprodukt för acceton NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
 DIREKT ERSÄTTNINGSPRODUKT FÖR ACETON
                  
 

Aceton är extremt brandfarligt. Med en flampunkt på -18°C, är det ett särskilt farligt lösningsmedel att använda. Dessutom bildar ångor explosiva blandningar i luft.

 

Med ett ångtryck på 27,4 kPa, är aceton mycket flyktigt, jämförbart med eter och behöver därför appliceras flera gånger för att erbjuda ett gott rengöringsresultat. Om priset är av betydelse, är de mängder som ska användas är viktiga, borträknat de onödiga förlusterna genom förångning.

 

Ju högre ångtryck ett lösningsmedel har, desto mer exponerade operatörer är för ångorna i detta lösningsmedel.

 

Aceton är inte riskfritt ur hälsosynpunkt:

- Irritation i hud och slemhinnor,

- Allvarlig ögonskada Kategori 2,

- Depressanter som påverkar nervsystemet vid hög exponering,

- Huvudvärk, yrsel, berusning, koma, i vissa fall kramper,

- Illamående, kräkningar, hematemes, metabolisk acidos,

- Narkotiska effekter Kategori 3,

- Specifik toxicitet för målorgan (STOT),

- Bindande exponeringsvärde 500 ppm artikel 4412-149 i arbetslagstiftningen.

 

Som påminnelse, all lagring som genomörts eller användning av en extremt brandfarlig vätska, ska anmälas till försäkringsbolagen.
Alla bestämmelser som gäller användningen av aceton anges på webbplatsen www.substitutionacetone.com.

 

källor

inrs.fr FT 3 aceton

vulgaris-medical.com Toxicitet för aceton

csst.qc.ca Aceton

 

Aceton är förbjudet att marknadsföra i flera länder. Aceton används för att rena kokain. Då det är katalyserat med saltsyra, är det lätt att framställa, enkelt med TATP, ett kraftfullt sprängämne som används vid terrordåd.

 

NEUTRALENE® RG 30 har löslighetsparametrar identiska med aceton, det kan därför ersätta detta farliga lösningsmedel i alla dess användningsområden.

Rengöring och borttagning av lim, lacker, tejper, kontaktlim, färger, beläggningar, hartser, vegetabiliska hartser, kåda, vaxer, vegetabiliska vaxer, färgämnen, tinkturer, fetter, oljor, gummi, tuggummi.

 

NEUTRALENE® RG 30 löser omedelbart upp:

- Polyesterhartser

- Epoxihartser

- Gelcoat inklusive hybrider

- Kompositer, alla organiska matriser

 

NEUTRALENE® RG 30 är också en utmärkt ersättning för aromatiska blandningar (Toluen-Xylen)/ketoner (MIBK – MEK) som används vid rengöring av lösningsmedelsbaserade färger, utan att ha de toxikologiska nackdelarna.

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester. NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester.
Rengöring av appliceringsverktyg, borttagare av bubblor, vid applicering genom kontakt

Rengöring av appliceringsutrustning genom projektion av Gel Coats,polyestrar , epoxy eller hybrider

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester.

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester.
Rengöring av utrustning med blåsutrustningen Blow'In för polyester/fiberflockning Rengöring av utrustning för borttagning av
färg eller utjämningshartser på industrigolv
NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester. NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester.
 Rengöring av utrustning för borttagning av teknisk målning, som vägfärger

Upplösning och borttagning av alla lösningsmedelsbaserade färger på sprututrustning. Genom att doppa eller genom att cirkulera

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester.

 

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC Solvant de substitution économique à l'acétone. Dissolvant rapide des polyesters, époxies, et gelcoat. Nettoyage des outils d'application en stratification ou en coating. Remplacer l’acétone, très inflammable, irritant, dépresseur nerveux, narcotique et ayant des effets neurologiques et digestifs. Substitut d’acétone. Par quoi remplacer l’acétone. Produit remplacement acétone. Solvant acétone. Solvant polyester. Dissolvant polyester. Solvant nettoyant polyester. Fournisseurs substituts acétone. Substitut acétone. Solvant alternatif acétone. Substitution acétone. Substituer acetone. Solvant alternatif polyester. Dissolvant polyester.

Upplösning och rengöring av alla lacker och färger baserade på lösningsmedel, UV eller EB, inklusive i bläckhorn

Optimering av ytpreparering före limning eller fogning. Avfettning, partikelborttagning men också borttagning av absorberande skikt och oxidationsskikt

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE