český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Directe acetonvervanger NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries

DIRECTE VERVANGING VOOR ACETON

                  
 

Aceton is uiterst brandbaar. Met een vlampunt van -18°C is het een bijzonder gevaarlijk oplosmiddel. Bovendien vormen de dampen in de lucht explosieve mengsels.

 

Met een dampspanning van 27,4 kPa is aceton zeer vluchtig, vergelijkbaar met ether. Het moet dus herhaaldelijk worden aangebracht om een goede reiniging te bewerkstelligen. Hoewel de prijs ervan voordelig lijkt, moet he tin aanzienlijke hoeveelheden worden gebruikt, om nog maar te zwijgen van de onnodige verliezen door verdamping.

 

Hoe hoger de dampdruk van een oplosmiddel, hoe meer blootgestelde operators zijn aan de dampen van dat oplosmiddel.

 

Aceton is niet zonder gezondheidsrisico's:

- Irritatie van de huid en slijmvliezen,

- Ernstig oogletsel cat.2,

- Verminderde werking van het zenuwgestel bij hoge blootstelling,

- Hoofdpijn, duizeligheid, dronkenschap, coma, in sommige gevallen stuiptrekkingen,

- Misselijkheid, braken, hematemesis, metabole acidose,

- Narcotische effecten cat.3,

- Specifieke doelorgaantoxiciteit,

- Bindende blootstellingswaarde 500 ppm art. 4412-149 van het arbeidswetboek.

 

Ter herinnering: elke opslag, elk gebruik of elke toepassing van een uiterst ontvlambare vloeistof moet aan de verzekeringsmaatschappijen worden gemeld.
Alle voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van aceton staan vermeld op de website www.substitutionacetone.com.

 

bronnen

inrs.fr FT 3 acétone

vulgaris-medical.com Toxicité de l'acétone

csst.qc.ca Acétone

 

Aceton mag in veel landen niet op de markt worden gebracht. Aceton wordt gebruikt om cocaïne te zuiveren. Gekatalyseerd met zoutzuur is het eenvoudig om TATP te maken, een krachtig explosief dat gebruikt wordt bij terroristische acties.

 

NEUTRALENE® RG 30 heeft dezelfde oplosbaarheidseigenschappen als aceton en kan dus dit gevaarlijke oplosmiddel in al zijn toepassingen vervangen.

Reinigen en verwijderen van lijm, lak, kleefstoffen, contactkleefstoffen, verf, pleister, hars, plantaardige hars, plantensap, was, plantaardige was, kleurstoffen, tincturen, vet, olie, rubber, kauwgom.

 

NEUTRALENE® RG 30 lost de volgende stoffen onmiddellijk op:

- Polyesterharsen

- Epoxyharsen

- Gelcoat, inclusief hybriden

- Composieten, alle organische matrices

 

NEUTRALENE® RG 30 is ook een uitstekende vervanger van aromatische (tolueen-xyleen)/keton (MIBK - MEK) mengsels die worden gebruikt bij het reinigen van oplosmiddelhoudende verf, zonder de toxicologische nadelen.

  

Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr. Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr.
Reinigen van applicatiegereedschap en luchtbelverwijderaars bij aanbrengen in lagen door middel van contact.

Reinigen van applicatieapparatuur bij het spuiten van gelcoat, polyester, epoxy of hybride materialen

 

 

Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr.

Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr.
Reinigen van Blow'In apparatuur voor spuiten van polyester/vezels Reinigen van apparatuur voor het aanbrengen van verf of hars voor de egalisatie van industriële vloeren
Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr. Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr.
Reinigen van apparatuur voor het verwijderen van technische verf, zoals wegenverf

Oplossen en verwijderen van alle oplosmiddelhoudende verven op spuitapparatuur. Bij onderdompeling of circulating

Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr.

 

 

 

Economisch oplosmiddel ter vervanging van aceton. Snelle oplosser voor polyesters, epoxy's en gelcoats. Reinigen van applicatiegereedschap bij lamineren of coaten. Vervangt aceton, dat licht ontvlambaar, irriterend en verdovend is en neurologische en digestieve effecten en een verminderde werking van het zenuwgestel heeft. Acetonvervanger. Waarmee moet ik aceton vervangen. Acetonvervanger. Aceton oplosmiddel. Oplosmiddel polyester. Polyester oplosmiddel. Polyester reinigingsmiddel. Leveranciers van acetonvervangers. Vervanging voor aceton. Alternatief voor aceton. Vervanging van aceton. Aceton vervangen. Alternatief voor polyester oplosmiddel. Polyester oplosmiddel. Vervangt cmr. Vervanging cmr.

Oplossen en reinigen van alle oplosmiddelhoudende vernissen en inkten, UV of EB,
inclusief in inktbakken

Optimalisering van de oppervlaktevoorbereiding vóór verlijming of afdichting. Ontvetting, ontkoppeling maar ook verwijdering van geadsorbeerde lagen en oxidatielagen

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.



IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE