český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Directe acetonvervanger NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/03/20 09:59

DIRECTE VERVANGING VOOR ACETON

 

 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Reinigen van rollen, luchtbelverwijderaars en applicatiegereedschap voor de verwerking van polyester- en epoxyharsen.

 

NEUTRALENE® RG 30 heeft een geoptimaliseerde verdampingssnelheid die een doeltreffende werking mogelijk maakt, zelfs op zeer reactieve harsen met een korte TECAM-geltijd van enkele minuten.

UPR-HARSEN

Alifatische homopolymeren PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatische copolyesters PEA PBS

Semi-aromatische copolyesters FBT PTT PEN

Aromatische homo- en copolyesters Polyacrylaten

Hybride vinylesters polyesters - epoxy

 

EPOXYHARSEN

Epichlorydrines ECH

Bisfenol A BPA

Alifatische glycolen

Fenolische novalacs

O-cresolen

Hydantoïnen (ureumglycolen)

Gebromeerd, acrylaten

 

EPOXYHARDERS

Polyisocyanaten DDM MDA

Alifatische aminen

Watervrij

TGIC (triglyceride-isocyanaten)

 

NEUTRALENE® RG 30 is een uitstekende verdunner, een reinigingsmiddel voor oplosmiddelhoudende verven op gereedschap en applicatie- en spoelapparatuur, ook bij circulating.

 • Natuurlijke droogmiddelen
 • Cellulose
 • Rubber
 • Vinyl
 • Acryl
 • Polyester
 • Fenolen (resolen)
 • Aminoplasten
 • Polycarbamiden
 • Epoxy 2 K (2 componenten)
 • Polyurethanen 2 K (2 componenten)

 

Het is een voordelige toxicologische vervanger voor

Xyleen - Tolueen / MEK - MIBK mengsels

 

Alleen gebruiken op oplosmiddelhoudende verven; niet gebruiken op watergedragen verven (hydro). Niet gebruiken als verdunner (viscositeitsaanpassing) voor epoxy- en polyurethaansystemen.

 ECONOMISCHE ASPECTEN

Minder verbruik
NEUTRALÈNE® RG 30 heeft een dampspanning van 1,2 kPa bij 20 °C.
Aceton heeft een dampspanning van 24,7 kPa bij 20 °C, meer dan 20 zoveel als die van NEUTRALENE® RG 30. Het oplosmiddelverbruik is dus veel lager, in de orde van factor 5, omdat onnodig verlies door verdamping worden vermeden. Het is bekend dat aceton vaak meermaals achtereen moet worden aangebracht vanwege de bijna onmiddellijke verdamping.

 

Recyclebaar, herbruikbaar

NEUTRALENE® RG 30 is een azeotroop, met een distillatiepunt van 125 °C.
Het is gemakkelijk terug te winnen, te destilleren en opnieuw te gebruiken, zonder verlies van de fysisch-chemische eigenschappen.
Het distillatiepunt kan met ongeveer 30% worden verlaagd bij gebruik van een vacuümdestilleerder. De destillatie is dan volledig en uiterst snel, bij 90 °C.

 

Voor het reinigen door inweken van gereedschap aan het einde van de productie of voor het reinigen van apparatuur voor harsproductie, tanks, kleppen, pompen ...

 

                             Download de technische fiche

 

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

 Aspect

Helder

-

Kleur

 Aspect

Kleurloos

-

Geur

 Olfactorisch

kenmerkend

-

Volumemassa aan 25°C

 NF EN ISO 12185

889

kg/m3

Brekingsindex

 ISO 5661

1,3970

-

Vriespunt

 ISO 3016

-50

°C

Koken - Distillatie

ISO 3405

119-126

°C

Dampdruk bij 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Oplosbaarheid in water

 -

0,01

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

 NF EN 3104

0,86

mm²/s

Zuurgetal

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Watergehalte

 NF ISO 6296

<0,1

%

Residu na verdamping

 NF T 30-084

0

%

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

 ASTM D 1133

>150

-

Verdampingssnelheid

 -

4,30

minuten

Oppervlaktespanning bij 20°C

 ISO 6295

27,5

Dynes/cm

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

 ISO 2160

1a

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

NF EN 22719

30

°C

Zelfontbrandingspunt

 ASTM E 659

>230

°C

Onderste explosiegrens

 NF EN 1839

1,2

% (volume)

Bovenste explosiegrens

 NF EN 1839

13,7

% (volume)

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

 CLP-verordening

0

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

 GC-MS

0

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gevaar voor het water

WGK Duitsland

1

zonder gevaar voor water

klasse

Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C

L 33 T82

>70

%

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar OESO 301 A na 28 dagen

Verdwijning van de COD

ISO 7827

>70

%

Gemakkelijk en volledig biologisch afbreekbaar OESO 301 D na 28 dagen

MITI gewijzigd

72

 

 

VoorzorgsmaatregelenProduct geclassificeerd als ontvlambaar, vlampunt lager dan 63 °C. Het product bevat geen geclassificeerde, CMR, giftige, schadelijke, irriterende of sensibiliserende grondstoffen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Lees aandachtig het etiket op de verpakking. In geval van verdeling moet dit op het etiket van de nieuwe verpakkingen worden vermeld. Onverdund gebruiken, niet mengen met water.

NEUTRALENE® RG 30 is een krachtig oplosmiddel en harsverwijderaar; test vooraf bij gebruik op kunststoffen of elastomeren oppervlakken.

 

AANBIEDINGSVORMEN

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

 

 

 

Vat 200 kg Blik 20 kg Blik 5 kg

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE