český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Direkte erstatningsprodukt til acetone NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/09 11:21

DIREKTE ERSTATNINGSPRODUKT TIL ACETONE

 

 

ANVENDELSESOMRÅDER

Rengøring af ruller, værktøjer til fjernelse af bobler og påføringsværktøjer til implementering af polyesterharpiks og epoxy.

NEUTRALENE® RG 30 har en optimeret fordampningstid, som har en effektiv virkning selv på meget reaktive harpikser med TECAM-gel, på nogle minutter.

UPR-HARPIKSER

Homopolymere, alifatiske PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Copolyestere, alifatisk PEA PBS

Copolyestere, semi-aromatiske FBT PTT PEN

Homo- og copolyestere, aromatiske polyacrylater

Hybride vinylestere       polyestere - epoxy

 

EPOXYHARPIKS

Epiklorhydrin ECH

Bisfenol A BPA

Glykol alifatisk

Fenolnovalakker

O-kresoler

Hydantoin (glykolurinstof)

Bromerede akrylater

 

EPOXYHÆRDERE

Polyisocyanater DDM MDA

Alifatiske aminer

Anhydrider

TGIC (triglycidylisocyanurat)

 

NEUTRALENE® RG 30 er et enestående fortyndingsmiddel, rengøringsmiddel til værktøjer og udstyr til påføring og afskylning, herunder cirkulerende påføring, af opløsningsbaseret maling.

 • Naturligt hurtigtørrende
 • Cellulose
 • Gummi
 • Vinyl
 • Akryl
 • Polyestere
 • Fenol (resol)
 • Aminoplast
 • Polykarbamid
 • Epoxy 2 K (2 komponenter)
 • Polyuretan 2 K (2 komponenter)

 

Det erstattes med fordel på det toksikologiske plan

med Xylen –Toluen/MEK – MIBK-blandinger

 

Anvendes kun på opløsningsbaseret maling, må ikke anvendes på vandbaseret maling (vandopløselig). Anvendes ikke som fortyndingsmiddel (med rette viskositet) på epoxy- og polyuretansystemer.

 

ØKONOMISKE ASPEKTER

Mindskning af forbrug
NEUTRALÈNE® RG 30 har et damptryk på 1,2 kPa ved 20 °C.
Acetone har et damptryk på 24,7 kPa ved 20 °C, dvs. mere end 20 gange højere end for NEUTRALÈNE RG 30. Derfor er det nemt at udlede en kraftig formindskelse af opløsningsmiddelforbruget (5 gange) og unødvendigt tab gennem fordampning. Det er almindeligt kendt, at acetone ofte kræver flere på hinanden følgende påføringer
 på grund af dens næsten øjeblikkelige fordampningshastighed.

 

Genvindelig, genbrugelig

NEUTRALENE® RG 30 er en azeotrop, hvis destillationspunkt er på 125 °C.
Den let at genindvinde, destillerbar og genbrugelig, uden noget som helst tab af sine fysiske og kemiske egenskaber.
Destillationspunktet kan sænkes med ca. 30 %, når man anvender en vakuumdestillatør. Destillationen er derved fuldstændig og ekstrem hurtig, ved 90 °C.

 

Til rengøring af værktøj gennem iblødlægning i slutningen af produktionen eller til rengøring af produktionsudstyr til harpikser, tanke, ventiler, pumper...

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

 Visuel

Klar væske

-

Farve

 Visuel

Farveløs

-

Lugt

 Lugt

Egenskaber

-

Densitet ved 25 °C

 DS/EN ISO 12185

889

kg/m3

Brydningsindeks

 ISO 5661

1,3970

-

Frysningspunkt

 ISO 3016

-50

°C

Kogning - Destillation

ISO 3405

119-126

°C

Damptryk ved 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Vandopløselighed

 -

0,01

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

 DS/EN 3104

0,86

mm²/s

Syretal

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

 DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

 DS ISO 6296

<0,1

%

Rest efter fordampning

 NF T 30-084

0

%

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

 ASTM D 1133

>150

-

Fordampningshastighed

 -

4,30

minutter

Overfladespænding ved 20 °C

 ISO 6295

27,5

Dyn/cm

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

 ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

DS/EN 22719

30

°C

Selvantændelsespunkt

 ASTM E 659

>230

°C

Nedre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

1,2

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

13,7

% (volumen)

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

 CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

 GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

WGK Tyskland

1

uden fare for vand

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

L 33 T82

>70

%

Let bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 A på 28 dage

Ophør af COD

ISO 7827

>70

%

Let og fuldstændig bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 på 28 dage

Opdateret MITI

72

 

 

Forsigtighedsregler ved brugProdukt klassificeret som brandfarligt med et flammepunkt på under 63 °C Produkt som ikke indeholder nogen råvarer, der er klassificeret som CMR, toksisk, giftigt, irriterende eller sensibiliserende. Se sikkerhedsdatabladet. Læs omhyggeligt etiketten på emballagen. Ved opdeling overføres den på den nye emballage. Anvendes ublandet, må ikke blandes med vand.

NEUTRALENE® RG 30 er et kraftigt opløsningsmiddel af harpikser. Foretag en test på i forvejen, hvis det skal bruges til rengøring af overflader af plast eller elastomerer.

 

PRÆSENTATION

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE