český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Takojšnji nadomestek za aceton NEUTRALENE RG 30 iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/02/09 11:28
 TAKOJŠNJI NADOMESTEK ZA ACETON

 

 

PODROČJA UPORABE

Čiščenje valjev, lovilcev mehurčkov in aplikacijskih orodij za nanašanje poliestrskih in epoksi smol.

NEUTRALENE® RG 30 ima optimizirano stopnjo izhlapevanja, ki omogoča učinkovito kratkotrajno delovanje tudi na visokoreaktivnih smolah z gelom TECAM, ki traja nekaj minut.

SMOLE UPR

Alifatski homopolimeri PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatski kopoliestri PEA PBS

Polaromatski kopoliestri FBT PTT PEN

Aromatični homo- in kopoliestri, poliakrilati

Hibridni vinil estri, poliestri – epoksi

 

EPOKSI SMOLE

Epiklorohidrini ECH

Bisfenol A BPA

Alifatski glikol

Fenolni novalaki

O-krezoli

Hidantoini (sečninski glikoli)

Bromirani akrilati

 

EPOKSI TRDILCI

Poliizocianati DDM MDA

Alifatski amini

Brezvodni

TGIC (triglicerid izocianati)

 

NEUTRALENE® RG 30 je odlično razredčilo, čistilno sredstvo za orodje in opremo za nanašanje in izpiranje, vključno z obtočnimi barvami na osnovi topil.

 • Naravni sušilniki
 • Celuloza
 • Gume
 • Vinili
 • Akrili
 • Poliestri
 • Fenoli (rezoli)
 • Aminoplasti
 • Polikarbamidi
 • Epoksi 2 K (2 komponenti)
 • Poliuretani 2 K (2 komponenti)

 

Kot nadomestek prinaša prednosti na toksikološki ravni

zmesem ksilena – toluena/MEK – MIBK

 

Samo za uporabo na barvah na osnovi topil; uporaba na barvah na vodni osnovi (hidro) ni dovoljena. Nadomestka ne uporabljajte kot razredčilo (za povečanje viskoznosti) na epoksi in poliuretanskih sistemih.

 

VIDIK GOSPODARNOSTI

Zmanjšanje porabe
NEUTRALÈNE® RG 30 pri 20 °C izkazuje parni tlak 1,2 kPa.
Aceton pri 20 °C izkazuje parni tlak 24,7 kPa, s čimer za več kot 20-krat presega tlak NEUTRALENA RG 30. Tako hitro pridemo do sklepa, da gre za znatno, približno 5-krat zmanjšano porabo topila, s čimer se je mogoče preprosto izogniti nepotrebnim izgubam zaradi hlapenja. Znano je, da aceton pogosto zahteva več zaporednih
nanosov, saj izhlapi skoraj v trenutku.

 

Možno ga je reciklirati oz. ponovno uporabiti

NEUTRALENE® RG 30 je azeotrop, njegova destilacijska točka je pri 125 °C.
Lahko ga je predelati, destilirati in ponovno uporabiti, ne da bi izgubil svoje fizikalno-kemijske lastnosti.
Destilacijsko točko lahko znižate za približno 30 %, če uporabljate vakuumski destilator. Destilacija je tako popolna, pri 90 °C pa poteka izjemno hitro.

 

Za čiščenje orodja z namakanjem ob zaključku proizvodnje ali čiščenje opreme za proizvodnjo smole, rezervoarjev, ventilov, črpalk itd.

 

                             Prenesite tehnični list

 

TIPIČNE FIZIKALNO-KEMIJSKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Videz

 Vizualno

Prozoren

-

Barva

 Vizualno

Brezbarven

-

Vonj

 Vohalno zaznavanje

Značilen

-

Gostota pri 25°C

 NF EN ISO 12185

889

kg/m3

Lomni količnik

 ISO 5661

1,3970

-

Ledišče

 ISO 3016

-50

° C

Vrenje – destilacija

ISO 3405

119-126

° C

Parni tlak pri 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Topnost v vodi

 -

0,01

%

Kinematična viskoznost pri 40°C

 NF EN 3104

0,86

mm²/s

Kislinsko število

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodno število

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Vsebnost vode

 NF ISO 6296

< 0,1

%

Ostanek po izhlapevanju

 NF T 30-084

0

%

ZNAČILNOSTI DELOVANJA

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

KB indeks

 ASTM D 1133

>150

-

Hitrost izhlapevanja

 -

4,30

minut

Površinska napetost pri 20 °C

 ISO 6295

27,5

dine/cm

Korozija bakrenega traku 100h pri 40°C

 ISO 2160

1a

Ocena

POŽARNO VARNOSTNE LASTNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Plamenišče (zaprta posoda)

NF EN 22719

30

° C

Točka samovžiga

 ASTM E 659

>230

° C

Spodnja meja eksplozivnosti

 NF EN 1839

1,2

% (prostornina)

Zgornja meja eksplozivnosti

 NF EN 1839

13,7

% (prostornina)

TOKSIKOLOŠKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Vsebnost rakotvornih, mutagenih in strupenih snovi za razmnoževanje, dražilnih, jedkih snovi

 Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju

0

%

Vsebnost preostalega metanola iz transesterifikacije

 GC-MS

0

%

OKOLJSKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Nevarnost za vodo

Razred nevarnosti za vodo v Nemčiji

1

brez tveganj za vodo

razred

Primarna biološka razgradljivost CEC 21 dni pri 25°C

L 33 T82

>70

%

Preprosta biorazgradljivost po OECD 301 A v 28 dneh

Izginotje COD

ISO 7827

>70

%

Preprosta, dokončna biorazgradljivost po OECD 301 D v 28 dneh

Spremenjen test MITI

72

 

 

Previdnostni ukrepi pred uporaboIzdelek razvrščen kot vnetljiv, plamenišče pod 63 °C. Izdelek ne vsebuje nobenih surovin, uvrščenih med karcinogene, mutagene in za razmnoževanje strupene snovi, strupene, škodljive, dražilne snovi ali snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Glejte varnostni list. Pozorno preberite oznako na embalaži. V primeru cepitve to navedite na novi embalaži. Uporabite čisto, ne mešajte z vodo.

NEUTRALENE® RG 30 je topilo, ki močno topi smole; v primeru priprave površine na plastičnih materialih ali elastomerih opravite predhodni test.

 

PAKIRANJE

Økonomisk opløsningsmiddel for acetone Opløsningsmiddel til hurtigt fjernelse af polyester, epoxy og gelcoat. Rengøring af påføringsværktøj gennem stratificering eller belægning. Erstat acetone, meget brandfarligt, irriterende, svækkelse af centralnervesystemet, narkotisk og påvirker nervesystemet og fordøjelsessystemet. Erstatning for acetone. Hvad kan jeg erstatte acetone med. Erstatningsprodukt for acetone. Acetoneopløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til polyester. Polyesternedbrydning Rengøringsmiddel til polyester. Leverandører til erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Alternativ acetoneopløsningsmiddel. Acetoneerstatning. Erstat acetone. Alternativ polyesteropløsningsmiddel. Polyesternedbrydning cmr-erstatning. Erstatning for cmr

 

Proizvodnja, podmazovanje, čiščenje, zaščita
IBiotec
® Tec Industries® Service 

nudi celovit nabor proizvodov
posebej zasnovanih za uporabo v industriji.
 

 


 

Želite prejeti:

 

brezplačen vzorec 
tehnično priporočilo
tehnični list
varnostni list

 

- Kontaktirajte nas -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

proizvajalec industrijskih kemikalij, 
Zahvaljujemo se vam za obisk.IBiotec® Tec Industries®Service najdete na: YOUTUBE