český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
Okamžitá náhrada za aceton NEUTRALENE RG 30 iBiotec - Tec Industries
Last update: 2020/12/17 09:37

OKAMŽITÁ NÁHRADA ZA ACETON

NEUTRALENE RG 30
                      

Bod vzplanutí 30°C ve vakuu

Rychlost vypařování 4'30  při 20°C
5 násobné snížení spotřeby

 

 

 

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění válečků, odstraňovačů bublinek a nářadí pro aplikování polyesterových a epoxidových pryskyřic.

 

NEUTRALENE RG 30 má optimální rychlost vypařování, což umožňuje práci i s velmi reaktivními pryskyřicemi, jejichž doba použitelnosti (GEL TECAM) je velmi krátká, pouze několik minut.

 

UPR PRYSKYŘICE

Alifatické homoplymery PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatické co-polyestery PEA PBS

Polo aromatické co-polyestery FBT PTT PEN

Aromatické homo a co-polyestery Poly akryláty

Hybridní vinylestery  polyestery - epoxy

 

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Epichlorhydrin ECH

Bisfenol A BPA

Alifatický glykol

Fenolické Novalaky

O krezoly

Hydantoiny (močovinové glykoly)

Bromy, akryláty

 

EPOXIDOVÉ ZPEVŇOVAČE

DDM MDA polyisokyanáty

Alifatické aminy

Bez vody

TGIC (triglyceridové isokyanáty)

 

NEUTRALENE RG 30 je skvělé rozpouštědlo, čistící prostředek na nástroje či pracovní materiál a prostředek na oplachování, včetně nátěrových barev na bázi rozpouštědla.

 • Přírodní sušičky
 • Celulózy
 • Pryže
 • Vinyl
 • Akryly
 • Polyestery
 • Fenolika (resoly)
 • Aminoplasty
 • Polycarbamides
 • 2 K epoxidy (2 složky)
 • Polyurethany 2 K (2 složky)

 

Po toxikologické stránce příznivě nahrazuje

směsi xylenu - toluenu / MEK - MIBK

 

Používá se pouze u nátěrových barev na bázi rozpouštědla, nesmí se používat u nátěrových barev na bázi vody. Nepoužívat jako rozpouštědlo na epoxi a polyuretanových systémech (problémy viskozity).

 

NEUTRALENE RG 30 je azeotropní, jeho bod destilace je při 125°C.
Je jednoduché jej znovu sesbírat, destilovat a znovu použít bez toho, aniž by ztratil na svých fyzikálně-chemických vlastnostech.
Bod destilace je možné snížit až o 30%, pokud k destilaci dochází ve vakuu. Destilace je pak velmi rychlá a konečná při 90°C.

 

Aby ještě vylepšil podmínky pracovního postu, NEUTRALENE RG 30 existuje také v parfémované verzi NEUTRALENE RG 30 P.
Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou identické.

 

Slouží k čištění nástrojů po ukončení práce odmáčením a nebo k čištění materiálu pro výrobu pryskyřic, kádí, ventilů, pump... NEUTRALENE RG 30 existuje pod referencí NEUTRALENE RG 70. Bod vzplanutí 77°C, rychlost vypařování 22', tlak výpar při 20°C 0,05 kPa.

 

                                  Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

RG 70

JEDNOTKY

Vzhled

  Vizuální

Čirý

 Tekutý

-

Barva

  Vizuální

Bezbarvý

Bezbarvý 

-

Vůně

  Čichový

Charakteristika

Velmi lehká 

-

Objemová hmotnost při 25°C

  NF EN ISO 12185

889

1035 

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,3970

 1,4245

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

-50

 -40

°C

Var - Destilace

ISO 3405

119-126

170-240 

°C

Tlak par při 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

0,05 

kPa

Rozpustnost ve vodě

  -

0,01

100 

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

0,86

 2,20

mm²/s

Kyselost

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vlhkosti

  NF ISO 6296

<0,1

<0,01 

%

Zbytek po odpaření

  NF T 30-084

0

 0

%

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

RG 70

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

>150

 >200

-

Rychlost vypařování

  -

4,30

 22'

minut

Povrchové napětí při 20°C

  ISO 6295

27,5

 34

Dynes/cm

Koroze měděné čepele 100h při 40°C

  ISO 2160

1a

 1a

Kótování

VLASTNOSTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

RG 70

JEDNOTKY

Bod vzplanutí (vakuum)

NF EN 22719

30

 77

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

>230

 >300

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

1,2

1,2 

% (obsah)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

13,7

32,6 

% (obsah)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

RG 70

JEDNOTKY

Obsah látek CMR, dráždivých, korozivních

  Nařízení CLP

0

0

%

Obsah zbytkového metanolu pocházejícího z transesterifikace

  GC-MS

0

 0

%

ENVIROMENTÁLNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

RG 70

JEDNOTKY

Rizika pro vodu

WGK Německo

1

Bez rizik pro vodu

 1

třída

Primární biologická odbouratelnost CEC 21 dnů při 25°C

L 33 T82

>70

>70 

%

Jednoduchá biologická odbouratelnost OCDE 301 A 28 dnů

Zmizení COD

ISO 7827

>70

>70 

%

Jednoduchá a konečná biologická odbouratelnost OCDE 301 D 28 dnů

Modifikovaný MITI

72

74 

 

 

PREZENTACE

 

Kanystr 5 L

 

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC úsporné rozpouštědlo nahrazující aceton Rychlé rozpouštědlo polyesterů, epoxidů a gelcoatu. Čistí nástroje pro aplikaci směsí při stratifikaci a coatingu. Nahrazuje aceton, velmi vznětlivý, dráždivý, poškozující nervový systém, narkotický s negativními účinky na neurologický a trávicí systém. Náhražka acetonu. Čím nahradit aceton. Prostředek nahrazující aceton. Rozpouštědlo aceton. Rozpouštědlo polyesterů. Ředidlo polyesterů. Rozpouštědlo čistící polyestery. Dodavatel náhražek acetonu. Náhražka acetonu. Alternativní rozpouštědlo acetonu. Substituce acetonu. Nahradit aceton. Alternativní rozpouštědlo polyesteru. Ředidlo polyesterů. Náhražka cmr. Náhrada cmr. 

Kanystr 20 L

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC úsporné rozpouštědlo nahrazující aceton Rychlé rozpouštědlo polyesterů, epoxidů a gelcoatu. Čistí nástroje pro aplikaci směsí při stratifikaci a coatingu. Nahrazuje aceton, velmi vznětlivý, dráždivý, poškozující nervový systém, narkotický s negativními účinky na neurologický a trávicí systém. Náhražka acetonu. Čím nahradit aceton. Prostředek nahrazující aceton. Rozpouštědlo aceton. Rozpouštědlo polyesterů. Ředidlo polyesterů. Rozpouštědlo čistící polyestery. Dodavatel náhražek acetonu. Náhražka acetonu. Alternativní rozpouštědlo acetonu. Substituce acetonu. Nahradit aceton. Alternativní rozpouštědlo polyesteru. Ředidlo polyesterů. Náhražka cmr. Náhrada cmr.

      Barel  200 L

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC úsporné rozpouštědlo nahrazující aceton Rychlé rozpouštědlo polyesterů, epoxidů a gelcoatu. Čistí nástroje pro aplikaci směsí při stratifikaci a coatingu. Nahrazuje aceton, velmi vznětlivý, dráždivý, poškozující nervový systém, narkotický s negativními účinky na neurologický a trávicí systém. Náhražka acetonu. Čím nahradit aceton. Prostředek nahrazující aceton. Rozpouštědlo aceton. Rozpouštědlo polyesterů. Ředidlo polyesterů. Rozpouštědlo čistící polyestery. Dodavatel náhražek acetonu. Náhražka acetonu. Alternativní rozpouštědlo acetonu. Substituce acetonu. Nahradit aceton. Alternativní rozpouštědlo polyesteru. Ředidlo polyesterů. Náhražka cmr. Náhrada cmr.

 

Hledáte jiný produkt?

Prohlédněte si celý náš sortiment kliknutím na obrázek

 

NEUTRALENE RG 30 IBIOTEC úsporné rozpouštědlo nahrazující aceton Rychlé rozpouštědlo polyesterů, epoxidů a gelcoatu. Čistí nástroje pro aplikaci směsí při stratifikaci a coatingu. Nahrazuje aceton, velmi vznětlivý, dráždivý, poškozující nervový systém, narkotický s negativními účinky na neurologický a trávicí systém. Náhražka acetonu. Čím nahradit aceton. Prostředek nahrazující aceton. Rozpouštědlo aceton. Rozpouštědlo polyesterů. Ředidlo polyesterů. Rozpouštědlo čistící polyestery. Dodavatel náhražek acetonu. Náhražka acetonu. Alternativní rozpouštědlo acetonu. Substituce acetonu. Nahradit aceton. Alternativní rozpouštědlo polyesteru. Ředidlo polyesterů. Náhražka cmr. Náhrada cmr.

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE